Logo-banner

Change in management at CRISP

After four years at the helm, John Willy Valdemarsen retires as CRISP manager. Aud Vold takes over. (Story in Norwegian)

Havforskningsinstituttets Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, fikk status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) av Norges forskningsråd i 2011. I SFI-ordningen er det de deltakende bedriftspartnere som utgjør flertallet i styret og som har styreformannen. Inkludert i statusen er en årlig bevilgning på 10 millioner kroner fra Forskningsrådet i tillegg til partnernes egeninnsats i åtte år. 
 
CRISP har nylig vært igjennom en midtveisevaluering hvor det kom gode tilbakemeldinger (se egen sak). Etter vel gjennomført evaluering kommer nå et lederskifte.