Logo-banner

CRISP meeting in Åsgårdstrand

The annual CRISP meeting for project partners took place at Åsgårdstrand just outside Horten in September. Here is the CRISP-gang on the pier where famous painter Edvard Munch painted "The girls on the Bridge". (Story in Norwegian only)

 

CRISP har nettopp vært gjennom midtveisevaluering i Norges forskningsråd der en fikk mye skryt - og også forslag til forbedringer. I CRISP jobber Havforskningsinstituttet og NOFIMA tett sammen med bedriftene Kongsberg Maritime Simrad, Scantrol Deep Vision, Egersund trål og Nergård havfiske for å utvikle framtidas teknologi for ansvarlig fiske og fangsthåndtering. 
 
John Willy Valdermarsen, som har ledet senteret med stø hånd siden starten for over 4 år siden, har nå gitt roret over i Aud Vold, da han nærmer seg pensjonsalderen.
 
Samlingen fokuserte på de flotte resultatene en har fått innen sonarforskning, bruk av Deep Vision og kvalitet i torsk i trålfiske. 
 
Vi fikk også en spennende omvisning på Kongsberg-Simrad i Horten. Der fikk vi se hvordan de produserer ulike ekkolodd og sonarer med avansert teknologi og nøyaktig håndarbeid, samt den spennende AUV-en Hugin som er en serie undervannsroboter som brukes til ulike overvåknings- og kartleggingsoppdrag både sivilt og militært.