Logo-banner

Presentations at CRISP's annual meeting

These are the availabe presentations given at CRISP's annual meeting held in Egersund September 12 and 13. 

Neste generasjons fiskefartøyer basert på CRISP-verdier

1.    Framtidas tråler – Kjell Larssen, Nergård (Larsen Nergård - new trawler.pptx)
2.    Framtidas notfartøyer – Heine Møgster (Pelagiske fartøy Møgster.pdf)
3.    Utviklingen i tråler- og ringnotflåten – Bent Dreyer (Dreyer - structure of fleet.pptx)
4.    VLADUVIS – A tool to score and visualize the sustainability of fishing activities. Arne Kinds, ILVO, Belgia. (Kinds - Valduvis.pptx)

Ny generasjons fiskefartøyer forts. 
5.    Håndtering av fangsten om bord og effekten på kvalitet – Stein Olsen / Torbjørn Tobiassen
       (Tobiassen et al - Fish quality.pptx)
6.    Redskaper 
   a.    Fangstkontroll i trålfiske – Olafur Ingolfsson 
   b.    «Low impact trawl» - Arill Engås (Engås - Low impact trawl.ppt)
7.    Redskaps- og fangstovervåkning
   a.    Not-geometri – Maria Tenningen 
   b.    DeepVision – Shale Rosen og Bård Aarbakke (DeepVision combined.pdf)
   c.    Kameraovervåkningssystem for trål – Thor Bærhaugen?
6.    Leteutstyr – Egil Ona

Livet etter 2019 sett fra Forskningsrådets ståsted ved Turid Hiller
(
Hiller - sources for funding.pptx)

Scientific Advisory Board sin evaluering av CRISP og deres tanker om framtida. 
(Walsh - ISAC Perspectives on CRISPSept13.pptx)


Rekruttenes time 
-    Neil Anders ny PhD i WP2 og 5 (PhD Neil Anders.ppt)
-    Jesse Brinkhof, ny PhD i WP 3 og 5 (PhD Jesse Brinkhof.pptx)
-    Helene S. Jenssen, helt ny PhD i WP 6 (PhD Helene Jensen.pptx)

Den første «ekte» CRISP-doktor, Sindre Vatnehol presenterer sin syntese for oss.