Logo-banner

Scantrol Deep Vision wins Nor-Fishing Innovation Award

The Deep Vision underwater camera system for fish measurement and sorting in the trawl has been awarded Nor-Fishing’s Innovation Award. Minister of Fisheries Per Sandberg handed over the award at the official opening at Nor-Fishing today.

The Deep Vision underwater camera system for fish measurement and sorting in the trawl has been awarded Nor-Fishing’s Innovation Award. Minister of Fisheries Per Sandberg handed over the award at the official opening at Nor-Fishing today.

Full story on Deep Vision's web.


Fiskeriminister Per Sandberg åpnet messen og delte ut Nor-Fishings innovasjonspris.

Innovasjonsprisen og oppmerksomheten rundt den regner Hammersland-White og sjefsutvikler Håvard Vågstøl med kan komme godt med når de skal stake ut en kurs for fotoboksen Deep Vison fra bruk til forskningsformål til kommersielt fiskeri. Prispengene på 100.000 kroner skal brukes til å diskutere veien videre med næringen, opplyste Hege Hammersland-White som takket både CRISP og Havforsknignsinstituttet da hun mottok prisen.

For mer om Deep Vision
www.deeepvion.no

Deep Vision er en av innovasjonene som er utviklet gjennom Havforskningsinstituttets senter for miljøvennlig fangst, CRISP.

- Det er veldig gledelig at Deep Vision fikk prisen. Vi har jobbet tett sammen med Scantrol og nå Deep Vision. Vi er nesten klar til å implementere systemet på våre tokt, sier forskningsdirektør Geir Huse.              

Forsker Olafur Ingolfsson var også nominert for sin løsning for fangstkontroll i snurrevad. Han var ikke så fryktelig skuffet over å ikke nå til topps.

Nor-Fishing rapproterer om stor interesse for årets messe. Antall utstillere  har økt med 25 porosent. Det samme har økningen i areal vært. Det er 550 utstiller på plass fra over 50 land.

Om nominasjonene:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/juni/star_bak_to_av_tre_nominerte_til_innovasjonspris/nb-no