Logo-banner

CRISP-samling i Egersund

Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, arrangerer i dag og i morgen sitt årlige møte. Nær 40 representanter fra senterets partnere er samlet for å oppdatere seg på de siste innovasjonene og diskuterer fremtiden når statusen som senter for fremragende innovasjon (SFI) går ut i 2019.

Denne gangen holdes det årlige møtet i senterpartner Egersund Groups hjemmehavn, Egersund. Dagen startet med en omvisning i produksjonslokalene deres hvor det nå lages alt fra tråler og oppdrettsmerder til oljeoppsamlingsutstyr. 

Fokus første dagen har vært gjennomgang av innovasjonsarbeidet som skjer i CRISP. Under fanen ”Neste generasjons fiskefartøy basert på CRISP-teknologi” har det vært oppdateringer på den siste utvikling innen trål, håndtering av fangst, redskapsutvikling og overvåking av fangst og redskap. 

Mest interesse var det for Nergård Havfiske som skal bygge en ny torsketråler hvor en del av innovasjonene for å øke kvaliteten i fisken skal implementeres. Dette betyr betydelige endringer i designet av et trålfartøy. 

Et annet hovedtema er fremtiden til CRISP. Forskningsrådets har gitt CRISP status som senter SFI i åtte år. Denne perioden er over i 2019. Hva som skjer etterpå, blir et hovedtema i morgen.