Logo-banner

Årsrapport for 2016

I sitt sjette år har CRISP holdt frem arbeidet med å utvikle ny kunnskap, nye fiskeredskaper og instrumenter for fiskeflåten for å gjøre fiske med trål og snurpenot fiskeriene mer bærekraftig. Årsrapporten er nå tilgjengelig. 

 

Les årsrapporten her:
CRISP Annual Report 2016.pdf