NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Innovasjoner

Vis en artikkel

Innovasjonene i CRISP

1. Akustiske metoder
Utvikling av sonarer og ekkolodd for måling av mengde, art og størrelse av stimer før fangst.
Fordel: Gir skipper med et verktøy for å måle mengde, arter og størrelse på fisk i en stim, noe som vil ha betydning for bruk av tid, drivstofforbruk, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Les mer

2. Kalibrering av fiskerisonarer.
Utvikling av utstyr og prosedyrer for å kalibrere fiskerisonarene med en nøyaktighet på 2-3%.
Fordel: Gir skipper med et verktøy for å måle riktig biomassen av en fiskestim

3. Ekkoloddsystem
Utvikling av et nytt ekkoloddsystem og metoder for å måle størrelsen på enkeltfisk i en stim er utviklet.
Fordel: Gir skipper med et verktøy for å vurdere størrelsen på fisken individ før innstillingen nota.

Les mer om systemet

4. Transpondere
Utvikling av transpondere som kan være festet til not som kan brukes samtidig med sonardata for å visualisere netto geometrien i nota på en skjerm i styrehuset.
Fordel: Gir skipper et verktøy for å overvåke nota i forhold til bunn og fiskestimer. Dette kan gjøre fange mer effektiv og øke sikkerheten.

5 Sonar
Utvikling av en ny sonar for bruk inne i en nota.
Fordel: Gir skipper med på for å vurdere om hele eller deler av en fangst må puttes

6 Operasjonalisert Deep Vision trålkamerasystem.
Utvikling av trålkamerasystem for identifisering av arter og lengemåling. Produktet er klart til bruk i fiskeriundersøkelser for å bedre romlig oppløsning og øke evnen til å gjennomføre undersøkelser med redusert/eliminert dødelighet

2016 Deep Vision.pdf

7 Simrad FX Integrert informasjonssystem
Utvikling av informasjonssystem for å streame live video, trålsonar og ekkoloddinformasjon fra trålen til broen.
Fordel: Direkte video sender sanntidsinformasjon om hvilke arter som blir fanget.

For mer om Simrad FX

8 Simrad PX Multi tråldørsensor og TVI topside-grensesnitt
Videreformidler informasjon om avstanden mellom tråldørene, distanse til havbunn, pitch and roll av tråldører for å optimalisere posisjonering og trålytelse og forbedret real time-visning av trålgeometriinformasjon til broen på fartøyet.

For mer om Simrad PX Multisensor

9 Tråldører
Utviklet tråldører som kan justere spredningen og posisjon i vannsøylen. Justering av døren spredt styrkene er gunstig når du bruker forskjellige trålstørrelser på samme fisketur, når fiske på grunt og dypt vann med kort og lang tauing fordreier og å redusere total trål dra og dermed hastighet når målretting adskilt fiskestimene. Posisjonering av de to tråldørene i samme høyde over bunnen er viktig for å opprettholde geometrien til trålsystemet og dermed fangbarhet ved semipelagisk tråling.

For mer om justerbare tråldører

10 Fleksibel trål 

Utviklet en fleksibel trål og verktøy for høsting av bunn- og semipelagisk fiske. I en økosystemtilnærming til fiske er reduksjon av havbunnpåvirkning ansett som viktig. Bunntråler blir ofte brukt, men kan ha en negativ effekt på havbunnen. Under noen forhold kan semipelagisk tråling måle seg i effektivitet bunntråling, noe som reduserer innvirkningen på havbunnen.

Les mer