NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Om CRISP

DSC 3837
Publisert 05.04.2016 - Oppdatert 05.04.2016

En CRISP tilnærming til bærekraftig fangst

CRISP er et senter for forskningsbasert innovasjon som skal utvikle smartere teknologi for å møte fremtidens utfordringer for en bærekraftig og økonomisk levedyktig fiskerinæring.

Les mer
Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Visjon

Det er behov for en forskningsarena som tar kompleksiteten i moderne fiskerier og matproduksjon på alvor. CRISP vil skape et virtuelt senter innenfor fiskeriteknologi som bringer sammen verdensledende norske bedrifter med vitenskapelige institusjoner. Innenfor CRISP-senteret vil en fokusere på å utvikle bærekraftig høsting i henhold til forskrifter, øke fangstverdien gjennom forbedret kvalitet og effektivisering for å redusere kostnadene.

Les mer
Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Mål

Det primære målet for CRISP er å styrke posisjonen til norske fiskerirelaterte selskaper som ledende leverandører av utstyr og sjømat til et globalt marked gjennom utvikling av bærekraftig trål- og snurpenotteknologi.

Les mer
Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Partnere

CRISP består av industri-, forsknings- og andre partnere.

Les mer
Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Prosjektorganisering og ledelse

Havforskningsinstituttet i Bergen fungerer som vertsinstitusjon for CRISP, og her er også  lederen av senteret, Aud Vold, ansatt.

Les mer
Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Prosjektoversikt

CRISP sin forskning og utvikling skjer innenfor tre hovedområder.

 

Les mer
Publisert 15.07.2016 - Oppdatert 15.07.2016

Folk

Oversikt over dem som deltar i CRISP med tilhørende arbeidsgiver og spesialfelt.

Les mer