NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
DSC 3908

Mål

Det primære målet for CRISP er å styrke posisjonen til norske fiskerirelaterte selskaper som ledende leverandører av utstyr og sjømat til et globalt marked gjennom utvikling av bærekraftig trål- og snurpenotteknologi.

Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Delmål i CRISP er å:
1. Utvikle og implementere instrumenter for arts- og størrelsesidentifikasjon før fangst.
2. Utvikle og implementere instrumenter for å overvåke fiskens atferd og redskapenes ytelse under fiske.
3. Utvikle metoder og instrumenter som aktivt slipper uønsket bifangst uskadd ut under tråling og snurpenotfiske.
4. Utvikle nye tråldesign som minimerer belastningen på bunnhabitater og reduserer luftforurensningen.
5. Utvikle fangst behandlingsmetoder for å optimalisere kvaliteten og følgelig verdien av fanget fisk.
6. Analysere og dokumentere de økonomiske fordelene for fiskeindustrien som følge av implementering av ny teknologi utviklet av prosjektet.