NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
DSC 3953

Visjon

Det er behov for en forskningsarena som tar kompleksiteten i moderne fiskerier og matproduksjon på alvor. CRISP vil skape et virtuelt senter innenfor fiskeriteknologi som bringer sammen verdensledende norske bedrifter med vitenskapelige institusjoner. Innenfor CRISP-senteret vil en fokusere på å utvikle bærekraftig høsting i henhold til forskrifter, øke fangstverdien gjennom forbedret kvalitet og effektivisering for å redusere kostnadene.

Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Sjømat er en viktig kilde til sunn mat for verdens voksende befolkning. For å opprettholde denne verdifulle matforsyningen, må ressursene forvaltes og høstes bærekraftig. Fiskeflåten har utfordringer knyttet til spørsmål som:
• bifangst, utkast og utilsiktet dødelighet,
• miljøeffekter av fiskeredskaper inkludert påvirkning på havbunnen,
• energiforbruk,
• utslipp av miljøgasser, og
• produktkvalitet i forhold til lønnsomheten.

Forbrukerne blir stadig mer opptatt av slike spørsmål, og det er allerede innført sertifiseringsordninger for mange fiskerier og fiskeprodukter. Sektorbasert industri og smale forskningsmiljøer er ikke i stand til å utvikle utstyr og prosesser som kan møte de nye kravene.

Innenfor dette scenarioet vil CRISP utføre forskning innenfor teknologisk innovasjon for å gjøre høstingen fra havet mer bærekraftig og lønnsom. I senteret arbeides med konkrete prosjekter som tar sikte på å gjøre skippere til i stand til å fatte informerte beslutninger fra tidspunktet fra fisken letes opp til fangsten landes.

Som et virtuelt senter vil CRISP fokusere forskning og utvikling innen tre forskningsområder:
1: Teknologi for fiskeleting, fangstidentifikasjon og overvåkning av fangstprosessen.
2: Selektive fiskeredskaper med lav påvirkning på miljøet.
3: Kvalitet og verdiskapnin