NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Prosjektorganisering og ledelse

Havforskningsinstituttet i Bergen fungerer som vertsinstitusjon for CRISP, og her er også  lederen av senteret, Aud Vold, ansatt.

Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Senteret er organisert som en egen enhet innenfor Havforskingsinstituttet. CRISP-styret består av representanter fra alle partnere og bedriftspartnerne har flertall i styret. Styret ledes av partneren som bidrar mest økonomisk, Kongsberg Maritime,  Simrad. Styret er ansvarlig for beslutninger om senterets aktiviteter og budsjett.

En ledergruppe som består av ledere og nestledere fra hver av de seks arbeidspakkene, er ansvarlig for den daglige driften av senteret. Ledergruppen har som ansvar å sikre samordning av FoU mellom alle partnerne i senteret.

Fire av seks arbeidspakker administreres av forskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen, mens to arbeidspakker ledes av forskere ved Nofima Marin i Tromsø. CRISP er organisert som et virtuelt senter. Koordinering og samarbeid mellom deltakerne sikres gjennom workshops og felles feltaktiviteter på forsknings- og fiskefartøyer. Vertsinstitusjonen stiller  arbeidslokaler til rådighet forsamarbeidspartnere og gjesteforskere som ønsker å arbeide ved senteret for en periode.