NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Prosjektoversikt

CRISP sin forskning og utvikling skjer innenfor tre hovedområder.

 

Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

1: Teknologi for fiskeleting, fangstidentifikasjon og overvåkning av fangstprosessen

Akustiske instrumenter for fiskeleting og identifikasjon, og utstyr for overvåking og kontroll av fiskeredskaper under fiske, vil bli stadig viktigere i fremtiden, ikke bare for å maksimere lønnsomheten, men også for å redusere miljøeffektene av fiske. Norske selskaper (for eksempel Simrad og Scantrol) allerede har en betydelig andel av verdensmarkedet for profesjonell fiskeriinstrumentering. Denne posisjonen ønsker de å styrke ved gjennom CRISP-samarbeidet.  
Pilar 2: Selektive fiskeredskaper med lav påvirkning på miljøet

Dagens vanligste prinsipper for selektivt i trålfiske er å maskeviddereguleringer, utslippsvinduer, skråstilte paneler o.l. Det er vanskelig  å slippe ut arter som ligner målarten i størrelse og form. Utviklingen av nye dynamiske seleksjonsmetoder, for eksempel basert på visuell inspeksjon av fangsten under fiske, vil være et satsingsområde for CRISP-konsortiet. Den tradisjonell bunnfisktrålen har flere komponenter som kommer i direkte kontakt med bunnen under fiske, og utformingen av disse komponentene bestemmer hvilken innvirkning de vil ha på havbunnen. CRISP vil utvikle alternative redskapsutforminger som vil føre til mindre skader på bunnhabitatene 
For store fangster eller fangst av fisk av uønsket størrelse og/eller kvalitet er to av de viktigste årsakene til at fangster slippes i pelagisk fiske. For skipperen er det viktig å instrumenter og utstyr for å kunne måle biomassen i en fiskestim, helst før han kaster nota, og han bør ha mulighet for å kunne bestemme art og størrelse på fisken han kaster på. Dersom behovet for å slippe en fangst likevel skulle oppstå, er det viktig med teknologi for å kunne slippe hele eller deler av fangsten så skånsomt som mulig. Nøtene som brukes i dag er konstruert med sikte på å maksimere fangstmengde. Nøter designet for et bærekraftig og ansvarlig fiske bør kunne fange mål-arten på en måte som sikrer høy kvalitet på fangsten, med ubetydelig dødelighet av uønsket fisk.
 
Pilar 3: Kvalitet og verdiskapning
I et globalt marked for sjømat konkurrerer den norske sjømatnæringen med stadig flere produsenter lokalisert i lavkostland. Den norske fiskeindustrien ser seg derfor om etter markedssegmenter som er mindre utsatt for global konkurranse, for eksempel ved å produsere mer fersk sjømat og høykvalitets produkter. Bekymring om miljøspørsmål, dyrevelferd, bærekraft og etiske problemstillinger sammen med helsemessige bekymringer blir gradvis viktigere for forbrukernes valg. Fangst, transport og pre-prosesseringsprosedyrer er de første fasene i produksjonslinjen for fiskemat. Kvalitetsfeil i denne fasen vil redusere kvaliteten fram til ferdig produkt og kan dermed potensielt redusere lønnsomheten. Kvaliteten på råstoffet kan forbedres dersom man kan unngå å stresse fisken gjennom hele fangstprosessen. CRISP  sette fokus på å levere høykvalitets råstoff til prosessindustrien som grunnlag for høyt prisede kvalitetsprodukter.
 
Den praktiske forskning og utviklingsarbeid av CRISP foregår innenfor seks arbeidspakker, som hver består av flere prosjekter. Disse arbeidspakker er:
 
WP 1. Fangstidentifikasjon før fangst
WP 2. Overvåking av fangst og redskap i notfiske
WP 3. Metoder for å kontrollere fangsten under tråling
WP 4. Trålredskaper med mindre miljøpåvirking
WP 5. Kvalitetøkning av fiskeråstoffet
WP 6. Økt verdiskapning i fiske