NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
DSC 3837

En CRISP tilnærming til bærekraftig fangst

CRISP er et senter for forskningsbasert innovasjon som skal utvikle smartere teknologi for å møte fremtidens utfordringer for en bærekraftig og økonomisk levedyktig fiskerinæring.

Publisert 05.04.2016 - Oppdatert 05.04.2016


Tråling og notfiske er blant våre viktigste fangstteknologier, men er skjemmet av overflødig bifangst, skjemmende utkastpraksis, skader på bunnorganismer og -habitater og til en viss grad av redusert kvalitet på fiskeprodukter som skyldes suboptimal håndtering av fisken under fangst.

Formålet med CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology) er å etablere en samarbeidsplattform der forskere, fiskere og produsenter av fangstutstyr og elektroniske instrumenter kan jobbe sammen for å løse disse utfordringene.

Fra forskning til løsninger
Fremtidige trålløsninger vil inkludere bedre overvåking av fangstprosessen kombinert med aktiv manipulering av redskapen under fiske for å unngå å fange uønsket fisk og for å optimalisere fangsteffektiviteten. Målet er å utvikle integrerte løsninger som blant annet vil omfatte observasjoner med sanntidskamera og automatiske systemer for slipping av fisk, samt mekanismer for å justere redskapenes ytelse slik som for eksempel justering av tråldørenes dybde og spredning under tråling. Pelagisk tråling er en åpenbar løsning for å redusere bunnpåvirkningen, og derfor vil fremtidige trålkonsepter trolig ha mindre eller ingen bunnkontakt (figur 1).

En stor utfordring i notfiske er å bestemme mengde, størrelse, kvalitet og artssammensetningen av fisken før nota kastes eller i en tidlig fase av fangsten. Forskere ved Havforskningsinstituttet har inngående kompetanse i bruk av akustiske instrumenter for å måle fisk, og også en lang tradisjon for å utvikle kommersielle instrumenter i samarbeid med Kongsberg Maritime, Simrad. Etter at fangsten er innringet av nota kan akustiske svingere eller optiske instrumenter brukes til å identifisere art- og størrelsesfordeling, så vel som tetthet. Det er også viktig å utvikle snurpenotkonstruksjoner som muliggjør rask og skånsom slipping av uønsket fangst uten å skade fisken (figur 2).

Enhver fiskemetode må oppfylle kvalitets- og miljømerkingsstandarder for å være konkurransedyktig i et globalt marked. Fangstbasert akvakulturteknologi representerer en potensiell løsning på slike utfordringer, og slik teknologi vil derfor bli testet i CRISP. En evaluering av teknologiene for bærekraftig fiske og forbedret fiskekvalitet som utvikles i CRISP vil bli gjennomført av forskere ved Nofima.

Nødvendig koordinering
Kompleksiteten i fiskeprosesser og deres samspill med miljøet krever smarte løsninger for å møte fremtidens krav til akseptabel høstingspraksis. Industrien inenfor én sektor og enkeltstående forskningsmiljøer kan ikke alene utvikle utstyr og prosesser som kan møte disse nye kravene. Samarbeid mellom ledende forskningsmiljøer og relevante industripartnere forventes å kunne frambringe innovative løsninger og utvikling av kommersielle produkter som vil bringe høstingpraksisen inn i en ny ansvarlig æra. Slike innovasjoner kan gi norsk fiskeindustri handelsfordeler på det globale markedet.

Norsk Forskningsråd har innvilget midler til CRISP over en periode på 8 år. Havforskningsinstituttet er vertskap i senteret og samarbeidspartnere er Nofima, selskapene Deep Vision AS, Kongsberg Maritime AS, SIMRAD, Egersund Group AS og Nergård Havfiske AS samt organisasjonene Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.