NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
Bilde1

Bent Dreyer i Nofima forklarer hvorfor strukturering virker forskjellig i pelagisk sektor og hvitfisksektoren. 

Årlig CRISP-møte avholdt på Flesland

På den årlige fagsamlingen til senter for miljøvennlig fangst, CRISP, som ble holdt på Flesland utenfor Bergen 5. og 6. september, ble det diskutert alt fra fangstkontroll under tråling til hvorfor strukturering fungerer ulikt i hvitfisk og pelagisk sektor.

Publisert 19.09.2017 - Oppdatert 19.09.2017

Møtet i år hadde fokus på hvordan forskningen innenfor CRISP-senteret har påvirket norsk fiskeri- og bestandsforvaltning. På programmet sto også en gjennomgang av fremdrift innenfor arbeidsområdene til CRISP som omfatter teknologi for fiskeleting, fangstidentifikasjon og overvåkning av fangstprosessen, selektive fiskeredskaper,  metoder for å bedre kvaliteten til fiskeråstoffet og verdiskapning.

Totalt var i overkant av 50 representanter fra samarbeidspartnerne i CRISP og inviterte gjester fra fiskeridirektoratet, fiskernes organisasjoner og fiskesalgslag til stede de to dagene møtet varte. CRISP sitt internasjonale vitenskapelige råd var også representert. 

CRISP har nå vært i funksjon i 6 år, og denne på fagsamlingen summerte vi opp hvordan arbeidet i senteret har påvirket norsk fiskeriforvaltning og vice versa. Av viktige tema som ble tatt opp var hvordan prisfastsetting av en fiskefangst ikke bare blir bestemt av kvaliteten på råstoffet, men også av politiske beslutninger og markedskrefter. Videre diskuterte man hvordan man kan forbedre kvaliteten på fiskeråstoff ved å gjøre redskapstekniske endringer. Et annet tema som ble tatt opp til diskusjon var hvorfor pelagisk tråling etter torsk fortsatt er forbudt i Norge, selv om dette kan gi positive ringvirkninger slik som redusert bunnpåvirkning og minsket drivstofforbruk. Notfiske etter pelagisk fisk ble brukt som eksempel på hvordan vitenskapelig forskning omkring slipping og dødelighet har påvirket fiskerireguleringene, som videre har gjort det nødvendig å utvikle ny teknologi for fangstidentifikasjon og metoder for utøvelse av fisket. Utviklingen av akustiske og fotografiske teknikker for identifikasjon av fangst og redskapsovervåkning var også et viktig tema på samlingen.