NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
MTE 2

God midtveisevaluering for CRISP

- Forskningsteamets kompetanse er høy og seniorforskerne er ledende i verden på sine områder. Vi er imponert over mange sider av dette prosjektet. Arbeidet i programmet er veldig relevant og tidsriktig. 

Publisert 30.06.2016 - Oppdatert 30.06.2016

Slik skriver panelet som har evaluert CRISP, Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology. Panelrapporten kommer som en del av midtveisevalueringen, siden CRISP har nådd halvveis i den åtte år lange perioden som Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, en ordning finansiert av Norges forskningsråd.  

- Svært vellykket

- Arbeidet med å utvikle nye instrumenter, verktøy og metoder har vært svært vellykket. Dette er prov på et godt og fruktbart samarbeid mellom deltakende forskningsinstitusjoner og industripartnere. Prosjektet har alt produsert minst ti nye innovasjoner og produkter og mer er underveis. Det er tydelig at mange av disse nyskapingene vil ha langvarig innvirkning innenfor næringen og vil bli brukt både innen internasjonal forskning og i fiskeindustrien, skriver panelet i evalueringen.

Møter, intervjuer og selvevalueringer 

Panelet som har evaluert CRISP bestod av Alison McKay, University of Leeds, UK (generalist og leder av panelet), Dr. Mattias Lundberg, Swedish Foundation for Strategic Research, Sverige (generalist), Dr. Stephen Walsh, Scientist Emeritus, Fisheries and Oceans Canada, Newfoundland, and Dr. Petri Suuronen, FAO, Roma, Italia (vitenskaplig ekspert).
 
16. mars kalte de inn deltakere i CRISP til møte. Panelet snakket med sentrerleder, prosjektledere, PhD-er, postdoktorer, deltakere fra Havforskningsinstituttet som vertsinstitusjon og industripartnere. I tillegg til dette møtet, er evalueringen basert på innleverte omfattende skriftlige rapporter og selvevalueringer. 

Forbedringspotensial

Det var imidlertid ikke bare godord fra evalueringspanelet. De pekte på flere områder som kan forbedres. For å få mest ut av arbeidet som gjøres i CRISP, er det viktig å heve senterets internasjonale profil og bli en internasjonal ressurs, mener panelet. For å oppnå dette er det viktig at forskerne publiserer arbeidet sitt i anerkjente publikasjoner. Å etablere et vitenskaplig råd var et annet forslag, samt ta inn flere PhD- og masterstudenter.

 
Endelig avgjørelse om CRISP får forlenget status som SFI ventes fra Forskningsrådet i løpet av høsten.