NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
G0211293

Klart for teknologisk kombinasjonstokt

Om dagen skal CRISP utvikle og forbedre trålteknologier. Om natten skal Seebed bruke bredbåndsakustikk for å se bedre hva som står av fisk og andre organismer helt nede ved havbunnen. I Bodø i dag starter et teknologisk kombinasjonstokt om bord på ”G.O. Sars”.

Publisert 30.06.2016 - Oppdatert 30.06.2016

- I CRISP skal vi se på styrbare tråldører, adferden til fisk foran DeepVision og mere til. Hovedfokuset i toktets andre del er fangstbegrensning. Nå skal vi videreutvikle oppsettet i henhold til innspill fra næringen, og kanskje se om det finnes alternative løsninger, sier toktleder Arill Engås.

Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, har fått status som Senter for forskningsdrevet innovasjon av Norges forskningsråd. Her er det utstrakt samarbeid med næringspartnere som har flere toktdeltakere om bord på dette toktet.

Nattskiftet på båten er bemannet av de som jobber i Seebed-prosjektet. Hovedmålet her er å utvikle og ta i bruk bredbåndsakustikk til å identifisere og måle fisk nær havbunnen.

- Tradisjonell ekkoloddteknologi har slitt med å kunne måle fisk og andre organismer som står nært havbunnen. Her har det vært en dødsone som har begrenset ekkoloddets nytteverdi for dem som er interessert i livet nært havbunnen, sier prosjektleder Gavin Macaulay.

I Seebed tar man mål av seg å løse dette ved å ta i bruk bredbåndsvinger for å se nærmere sjøbunnen for å skille fisk fra bunnekko. Bruk av bredbåndsekkolodd gir betydelig bedre oppløsning nær bunnen enn tradisjonelle ekkolodd. I prosjektet inngår også utvikling av programvare som skal analysere informasjonen og som skal kunne brukes både i fiskeri og forskning.

Seebed er finansiert av Norges forskningsråd og har blant andre Christian Michelsen Research og Simrad med som parterne sammen med amerikanske WHOI og NOAA.