NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
Slipping sild 1

Siste nytt innen pelagisk fiskeleting, fangst og kvalitet

Forskning innen pelagisk fiskeri er delt opp i mange små prosjekter. Likevel er det god sammenheng mellom disse prosjektene. På et seminar for den pelagiske flåten på Flesland i Bergen 15. desember skal bredden i og nytten av denne forskningen vises fram.

Publisert 30.06.2016 - Oppdatert 30.06.2016

Gjennom foredrag og praktiske demonstrasjoner og vil forskere fra Havforskningsinstituttet, SINTEF og Nofima gi smakebiter fra forskningen.
 
Blant temaene blir nytt utstyr for fiskeleting og fangstidentifikasjon, instrumenter og utstyr for redskaps- og fangstovervåkning, ny prøvetakingsmetodikk, slippemetodikk og overleving, kvalitet og fangsthåndtering, vektkontroll og sensorfisk, overpumping og kvalitet. 
 
Det er begrenset med plasser på seminaret og deltakere fra pelagisk næring vil bli prioritert. De som ønsker å delta bør merke seg datoen. Nærmere informasjon om påmelding og detaljert program kommer senere.
 
Arrangør er Fiskeri- og Havbruknæringens forskningsfond (FHF) i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og SINTEF.